rachunek bankowy dla przelewów krajowych:
ING Bank Śląski S.A. Oddział Myszków
86 10501168 1000 0092 1352 8079
rachunek bankowy dla przelewów zagranicznych:
nr BIC(SWIFT): INGBPLPW
PL 86 10501168 1000 0092 1352 8079


Kancelaria Komornika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Michał Szmal Kancelaria Komornicza w Myszkowie zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376), który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar właściwości
Sądu Rejonowego właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego
w Myszkowie.

Artykuł 8 ustęp 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych
i egzekucji (z późniejszymi zmianami):

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.


Kancelaria posiada wdrożony pełny dostęp elektroniczny do następujących instytucji:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS
  odpowiedzi uzyskiwane w terminie 3 - 7 dni
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK
  odpowiedzi uzyskiwane w terminie 1 dnia
 • Sądowy Rejestr Zastawów - CI-RZ
  -odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilkudziesięciu minut.
 • Centrum Personalizacji Dokumentów MSW - PESEL CPD
  odpowiedzi uzyskiwane w terminie 7 - 14 dni.
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO
  odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilku minut - 1 dnia
 • Elektronicznego Postępowania Upominawczego (e-Sąd) EPU
 • Elektroniczne Księgi Wieczyste on-line EKW
Na wniosek wierzyciela w sprawach Km kierowane są zapytania do Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji Urzędu Miasta oraz Krajowej Ewidencji Podatników w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.


Uwaga: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Michał Szmal
przejął sprawy czynne po odwołanym Komorniku Sądowym Janie Lwie